ประกาศผู้ขึ้นทะเบียนสำรอง เข้าบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 1 สังกัดแผนกนิรภัยการบินและภาคพื้น ศูนย์ฝึกการบิน