ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการสอบคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานประกันคุณภาพการฝึกอบรมด้านการบิน