ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งนักสื่อสารองค์กร 2 สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน