ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สังกัดกองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน