ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งช่างเครื่องวัดประกอบการบิน 1 สังกัดแผนกวิชาช่างเครื่องวัดประกอบการบิน กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์