ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 1 สังกัดแผนกนิรภัยการบินและภาคพื้น ศูนย์ฝึกการบิน