ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ระดับต้น สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน