ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และการสอบภาคปฏิบัติ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน 1 สังกัดกองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน