ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานพัสดุเครื่องบิน แผนกวิชาช่างอากาศยาน สังกัดกองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์