ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก ตำแหน่งหัวหน้าแผนกจัดหา สังกัดแผนกจัดหา สำนักผู้ว่าการ