ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งครูการบิน สังกัดกองฝึกบิน ศูนย์ฝึกการบิน