ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งบุคลากร 1 สังกัดสำนักงานทรัพยากรบุคคล