ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงานตำแน่งนักบิน แผนกฝึกบินจำลอง สังกัดกองฝึกบิน