ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 1 สังกัดกองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์