รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งครูการบิน(เครื่องบิน) แผนกฝึกบินเครื่องบิน กองฝึกบิน ศูนย์ฝึกการบิน จำนวน 2 อัตรา