ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น แผนกวิชาช่างอากาศยาน สังกัดกองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์