ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งช่างอากาศยาน 1 สังกัดแผนกการทดสอบแบบไม่ทำลาย กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์