ประกาศขอให้ผู้ขึ้นทะเบียนสำรองในตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์ 1 แผนกประชาสัมพันธ์ สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน