ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งช่างอากาศยาน 1 สังกัดแผนกการทดสอบแบบไม่ทำลาย กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์