ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต.พนักงานธุรการ สังกัดแผนกอาคารและสถานที่ สำนักผู้ว่าการ