ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นพนักงาน ลงวันที่ 26 กันยายน 2559