ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการสอบคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งครูการบิน สังกัดแผนกฝึกบินเครื่องบิน กองฝึกบิน ศูนย์ฝึกการบิน