ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ แผนกธุรการ สังกัดสำนักผู้ว่าการ