ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งช่างอากาศยาน 1 สังกัดกองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์