ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถ สังกัดแผนกบริการ ศูนย์ฝึกการบิน