ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักพัฒนาหลักสูตรด้านการบิน ระดับต้น สังกัด สำนักงานดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา