ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานพัสดุ1 สังกัดแผนกพัสดุ สำนักการเงินการคลัง