ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานและลูกจ้างของสถาบันการบินพลเรือน

ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานและลูกจ้างของสถาบันการบินพลเรือน