ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกเป็นพนักงาน (ศูนย์ฝึกการบิน) ตามประกาศฯลงวันที่ 25 ธ.ค.57