ประกาศ เรื่องการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะตำแหน่งการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัดกองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน