ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการสอบคัดเลือกลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบิน