ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งช่างอากาศยาน 1 และตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน 1 สังกัดกองซ่อมบำรุงอากาศยาน ศูนย์ฝึกการบิน