ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งครูการบิน สังกัดแผนกฝึกเครื่องบิน กองฝึกบิน ศูนย์ฝึกการบิน