ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการสอบคัดเลือกลูกจ้างตำแหน่งพนักงานบัญชี แผนกบัญชี สำนักการเงินการคลัง