ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานวิจัยธุรกิจ 1 สำกัดแผนกวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน