ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานทรัพยากรบุคคล