ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่ง นักบริหารการเงิน 1 สังกัดแผนกการเงิน สำนักการเงินการคลัง