ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น แผนกวิชาภาคพื้น สังกัดกองฝึกบิน ศูนย์ฝึกการบิน