ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักบริหารการเงิน ระดับต้น สังกัดแผนการเงิน สำนักการเงินการคลัง