ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัดแผนกวิชาการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ กองวิชาบริหารการบิน