ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น สังกัด สำนักงานดำเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา