ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการกิจการนักศึกษา (ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนักศึกษา) สังกัดแผนกกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ จำนวน 2 อัตรา