ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบิน