ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัดกองวิขาอิเล็กทรอนิกส์การบิน