ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักบริหารงานจัดหา สังกัดแผนกจัดหา สำนักผู้ว่าการ (เพิ่มเติม)