ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว และกำหนดการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานบัญชี สังกัดแผนกบัญชี สำนักการเงินการคลัง