ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกลูกจ้าง ตำแหน่งพนักงานการเงิน 1 แผนกการเงิน สังกัดสำนักการเงินการคลัง