ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน 1 สังกัดกองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน