ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งบประมาณ 1 แผนกงบประมาณ สังกัดสำนักการเงินการคลัง