ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบิน